Hospodské hry

Trefí, netrefí

Na stůl vyskládáme plastové kelímky nebo sklenice (cca 10 ks). Do každé sklenice vložíme papírek, na který napíšeme úkol (mohou se i opakovat). Ty...

Peru

Hráči si sejmou z balíčku karet. Kdo má nejvyšší kartu, začíná hru, a dále se pokračuje ve směru hodinových ručiček. Hráč sejme kartu a...

Beer Pong / Pivní Pong

Utvoříme 2 týmy (jeden tým cca 2 hráči). Pokud je vás více, můžete utvořit více týmů a zahrát si „turnaj“. Na dlouhý stůl...

Král

U stolu sedící skupinka se rozdělí na dva týmy (nejlépe když sedí naproti sobě). První tým dostane „korunu“ (nebo jakoukoliv jinou minci). Tu si...