Popletené příběhy

0
3107

Hru jsme hráli na základní škole, v hodině a celá třída. Docela jsme se u ní nasmáli. Až později mi došlo, že nás tím paní učitelka nenápadně učila slovní druhy a pády 😀

Co ke hře potřebujete? Papír – každý hráč proužek cca 10×5 cm. Propisku nebo tužku.

Hráči sedí u stolu nebo poblíž do kruhu. Moderátor hry (může být i kdokoliv z hráčů) diktuje, co mají zrovna hráči na papír napsat. Proužek papíru máme na výšku a píšeme vždy nahoru. Po napsání slova, papírek přehneme v horní části tak, aby nebylo vidět napsané slovo. Po zapsání si papírky si prohodíme (podle směru hodinových ručiček) a další slovo/úkol píšeme pod ohnutou část papírku, tak aby když se pak rozbalí, na sebe slova navazovala pod sebou. Hráči píšou zadání a neprozrazují. Zadání se může měnit, tak aby po skončení byla sestavená věta.

1. Podstatné jméno – první pád / Kdo – co? (například.: kočka, pes, dům, soused)
– výměna papírků

2. Sloveso – v minulém čase (například.: mňoukal, štěkal, hledal, běhal)
– výměna papírků

3. Spojka „S“ + Přídavné jméno? (například.: s červeným, modrým, mokrým, rozevlátým)
– výměna papírků

3. Podstatné jméno – sedmý pád / S kým čím? (například.: hrncem, kočkou, Hankou, Petrem)
– výměna papírků

4. Proč? Spojka – „Protože“ + důvod (například.: protože nebyla doma, protože byla venku, protože šla nakoupit, protože zlobila).

Po ukončení se naposledy papírek prohodí a hráči ho mohou rozmotat. Postupně se pak čte příběh, do kterého každý přispěl. Vzniknou jistě zajímavá sdělení 😀

Reklama

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here